LIMITLESS

"Frymëzo, fuqizo, dëgjo, vlerëso. Praktikimi i njërës prej tyre do të përmirësojë përkushtimin e punonjësve; praktikimi i të katërtave do të ndryshoje komplet lojën"
Moto
Ne punojmë pa pushim, cdo ditë për të bërë Bolv, Grupin e kompanive me të respektueshme dhe lider të shërbimeve në Shqipëri.
Vizioni
Të jetë Grupi i kompanive më tërespektuara dhe të suksesshme në Shqipëri, duke kënaqur klientët me një gamë të gjerë produktesh dhe shërbimesh, më anë të një stafi ekspertësh dhe teknologjisë sëfundit.
Historiku

Bolv Group u themelua në Janar të vitit 2003 nga Z. Behar Cukaj. Historia e Grupit filloi me krijimin e kompanise Olsi sh.p.k, në vitin 1992 me fokus shitjen e produkteve të naftës dhe krijimit të një sere karburantesh që ofronin këtë shërbim. Nën drejtimin e Z. Cukaj, kompania arriti një sukses të madh në fushën e saj. Frymëzuar nga arritjet dhe suksesi i Olsi sh.pk, lindi nevoja për të zgjeruar biznesin dhe për të krijuar një kompani të re me një fushë më të gjerë të aktivitetit në tregun e hidrokarbureve dhe që njëkohësisht do të përfshinte pjesë të aktivitetit të “OLSI sh.pk”. Në këtë kohë u krijua Bolv-Oil sh.a. që u konsiderua si kompania mëmë e Olsi sh.pk, dhe kompania nga i cili mori emrin edhe grupi. Bolv-oil sh.a vazhdoi aktivitetin e saj në sektorin e shitjes me pakicë dhe u zgjerua në importin-eksportin, tregtimin me shumicë të karburanteve dhe lëndëve djegëse, transportin e të gjitha llojeve të hidrokarbureve etj. Për të zgjeruar më shumë ndikimin e saj në këtë fushë, si import-eksporti i të gjitha produkteve hidrokarbure të lëngëta, në Nëntor 2011, Bolv Group vendosi të shtrijë pronësinë e saj duke blerë 100% të aksioneve të Terminalit PORTO ROMANO OIL Sh.a i cili ndodhet në Porto Romano Durrës. Grupi u rrit sërish në shkurt të vitit 2014, kur u krijua një kompani e katërt, AlBDRILLING sh.a, e cila u bashkua me grupin që operon në industrinë e naftës dhe gazit. Për më tepër, në lidhje me zgjerimin e saj, në janar 2017 Grupi BOLV bleu 100% të aksioneve të Autovizion sh.a që është shitësi zyrtar i markës IVECO, për makina të reja dhe tregtari zyrtar për Lubrifikantët Petronas për Shqipërinë. Në shkurt 2018, një kompani tjetër e quajtur SIMMONS EDECO bëhet pjesë e Bolv Grup. Kompania ofron shërbime të naftës në tregun ndërkombëtar si dhe është një prodhues i madh dhe i pavarur anembanë botës.

Tashme, Bolv Group me rreth 27 vite eksperience të suksesshme, zotëron 6 kompani lider në treg, që mbulojnë stacionet e shitjes me pakicë në pikat e karburanteve, shitjen me shumicë, transportin, importin dhe eksportin e naftës bruto dhe produkteve të rafinuara, industrinë e naftës dhe gazit nga shërbimi deri tek hapja e puseve te reja të shpimit që arrijnë deri në 4000 m.

Profesionalizmi
PARIMET QË OPERON GRUPI
Burimi ynë më i vlefshëm ështw stafi ynë. Profesionistët tanë janë esencialë për suksesin e grupit tonë dhe ne ofrojmë mbështetje të vazhdueshme për të siguruar që ato janë më të mirët e mundshëm. Ne promovojmë një ambient pune të kompletuar i cili siguron që ne të vazhdojmë të rekrutojmë dhe motivojmë njerëzit më të talentuar në të gjithë natyrën e biznesit tonë.
Përgjegjësia
PARIMET QË OPERON GRUPI
Kompania jonë ka një histori të gjatë për të qenë një biznes i përgjegjshëm duke respektuar partnerët dhe punonjësit tanë. Ne jemi të pasionuar për t'u kujdesur për të tjerët, dhe kujdesi ynë shtrihet përtej mureve të 6 kompanive tona. Ne besojmë se Bolv-Grup, duhet të jetë një biznes vazhdimisht në rritje, i qëndrueshëm dhe i përgjegjshëm për njerëzit dhe komunitetet në të cilat veprojmë. Ky është një besim që qëndron në zemër të biznesit tonë.
Ndershmëria
PARIMET QË OPERON GRUPI
Jemi të ndershëm me të tjerët dhe me veten. Ne përmbushim standardet më të larta etike në të gjitha marrëdhëniet tona të biznesit. Ne bëjmë atë që themi dhe e mbajmë gjithmonë fjalën tonë. Ne pranojmë përgjegjësinë dhe jemi përgjegjës për punën tonë dhe veprimet tona. Ne inkurajojmë një kulturë të tolerancës zero ndaj mashtrimit dhe korrupsionit dhe jemi qytetarë të përgjegjshëm.
Puna në grup
PARIMET QË OPERON GRUPI
Ne e trajtojmë njëri-tjetrin me respekt dhe komunikojmë hapur. Ne nxisim bashkëpunimin duke inkurajuar kontributin dhe përgjegjësinë individuale. Ne inkurajojmë idetë më të mira që të shfaqen brenda organizatës. Ne vlerësojmë dhe synojmë një kulturë pune të bazuar në vlera, në integritet, respekt dhe nëpunën në grup.
Barazia
PARIMET QË OPERON GRUPI
Grupi Bolv është i angazhuar për të ofruar mundësi të barabarta. Ne jemi të përkushtuar për të promovuar një mjedis pune të mirë dhe harmonik në të cilin të gjithë trajtohen me respekt dhe nuk do të tolerojnë diskriminim, bullying dhe ngacmimin e çfarëdo lloji.
Risitë
PARIMET QË OPERON GRUPI
Ne jemi shumë të hapur për kundrejt ideve të reja, krijimin e produkteve dinamike dhe përmirësimin e shërbimeve tona ekzistuese. Risia për ne është vendimtare për rritjen dhe suksesin e biznesit tonë, si dhe për të ndihmuar kompanitë tona të përshtaten dhe të rriten në treg.

Fillo nje projekt te ri